Bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. We doen dit om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij het leggen van leidingen, rioleringsbuizen, het bouwen van tunnels, kelders, zwembaden, ondergrondse parkeergarages enz.

De grondwaterstand bepaalt tot hoe diep men zonder bronbemaling kan graven. Dient er beneden dit grondwaterpeil gewerkt te worden, dan is er een vorm van bronbemaling nodig.

Landman is sinds 1925 een begrip in Bronbemaling. Als geen ander verstaan we ons vak als het gaat om het tijdelijk kunstmatig verlagen van het grondwaterpeil.

Materiaal

Het huidige arsenaal aan materialen van Landman & Zn. Bronbemaling Noordwolde is modern, milieuvriendelijk en zui­nig. Landman Bronbemaling profileert zich in de verticale bronbemaling, waarbij de grondwaterstand op de plaats van een project kunstmatig en tijdelijk wordt verlaagd. Zodra bene­den het grondwaterpeil moet worden gewerkt is bronbemaling natuurlijk een absolute noodzaak. Hierbij worden door Landman rondom de bouwput bronnen (filters) ingebracht, die vervolgens worden aangesloten op een centrale zuigleiding. Hierop worden (afhankelijk van de benodigde capaciteit) een of meerdere pompen aangesloten. Het resultaat: de grondwaterstand zal rond de werkplek dalen. Een droge bouwput, droge voeten. Dat is wat Landman belooft en door haar jarenlange expertise ook kan waarmaken. Met het huidige materieel kan Landman Bronbemaling BV tegelijkertijd met diverse soorten pompen zo’n 50 tot 60 locaties van bemaling voorzien.

Tarieven

Landman Bronbemaling BV Noordwolde werkt niet alleen met een concurrerende prijs, maar denkt ook mee met de portemonnee van de klant. We zullen altijd proberen de onkosten van onze opdrachtgever zo laag mogelijk te houden. Onze advisering is open en eerlijk. We zoeken in principe voor de klant naar de voordeligste methode. Nooit zullen we aanraden twee pompen te plaatsen waar één genoeg is. We zoeken altijd naar de goedkoop­ste weg. Landman Bronbemaling bestaat al bijna 100 jaar. Dat betekent dat men altijd vertrouwen in ons heeft gehad. En dat willen we bij Landman Bronbemaling graag zo houden.

Contact met D. Landman & Zn. Bronbemaling b.v.

D. Landman & Zn. Bronbemaling b.v. 
Molenstraat 16
8391 AJ Noordwolde 

Tel: 06-5321 5818
info@landman-bronbemaling.nl

Als u een mail stuurt wordt deze pas gelezen wanneer wij weer op kantoor zijn. In geval van een spoed-vraag of bericht voor de planning verzoeken wij u te bellen.

Voor het maken van een offerte hebben wij de volgende informatie nodig:
Afmetingen van de bouwkuip (lengte, breedte en diepte), adres en sonderingsrapport.

BTW-nr: NL862102030B01 
KvK-nr: 81458746

Rabobank: NL42RABO 0153.6243.10
G.rek. NL93RABO 0991.5015.35

WKA Gegevens -> Downloaden
KVK Gegevens -> Downloaden
G-REK Gegevens -> Downloaden
Algemene Voorwaarden -> Downloaden

Wij werken niet meer met het contactformulier.
Voor het stellen van vragen kunt u bellen of een mail sturen.

Scroll naar top